KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU AYDINLATMA METNİ

 

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KANUNU UYARINCA MÜŞTERİ HİZMETLERİ AYDINLATMA METNİ  

Veri sorumlusu olarak kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirleri almaktayız. Amacımız 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi gereğince kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, paylaşılan kişiler, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.
 

• a) VERİ SORUMLUSU: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak UV SANAL MAĞAZACILIK TİC. BİL. A.Ş. (“UV SANAL” veya “Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenecektir.

 

• b) KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ, HUKUKİ SEBEBİ VE İŞLEME AMAÇLARI: Şirketimiz tarafından, ürün veya hizmet alan kişi, potansiyel ürün veya hizmet alan kişi olarak sizlerin aşağıdaki tabloda belirtilen kişisel veri ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz; tamamen veya kısmen otomatik yollarla ve veri kayıt sisteminin parçası olan ancak otomatik olmayan yöntemlerle toplanmaktadır.

  Kişisel verileriniz; yetkili personel tarafından ilgili sistemlere işlenerek, doğrudan tarafınızca mağazalarımızda fiziken doldurulan formlar, tarafınızca online olarak doldurulan formlar, çagˆrı merkezi ve santral görüşmeleri, servis ürün teslim süreçleri gibi süreçler başta olmak üzere; internet, mobil uygulamalar, fiziksel mekanlar ve benzeri kanallardan so¨zlu¨, yazılı, go¨rsel, ya da elektronik ortam aracılıgˆıyla elde edilmektedir.   Kişisel verileriniz, mağazalarımızdaki alışverişleriniz, alışveriş öncesi bilgi edinmeye ilişkin talepleriniz, alışveriş sonrası destek süreçleri, servis hizmetleri, çağrı merkezi süreçlerinin yürütülmesi gibi amaçlarla KVKK’nın 5. ve 6. maddesinde belirtilmiş olan aşağıdaki hukuki sebepler doğrultusunda işlenmektedir;

 

 

Veri Kategorisi

 

 

Hukuki Sebep

 

 

İşleme Amacı

 

 

Kimlik
  -          Ad, Soyad,
-          TCKN,
-          Geçici TCKN,
-          Doğum Yeri,
-          Doğum Tarihi,
-          Cinsiyet vb.
-          İmza      

 

 

  - Kanunlarda açıkça öngörülmesi (KVKK m. 5 f. 2 a bendi)
  - Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (KVKK m. 5 f. 2 c bendi)
  - Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (KVKK m. 5 f. 2 ç bendi)
  - Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (KVKK m. 5 f. 2 e bendi)
  - İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (KVKK m. 5 f. 2 f bendi)  

 

 

-       Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
-       Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
-       Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
-       Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
-       Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
-       Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
-       İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
-       İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
-       İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi
-       Mal / Hizmet Satın Alim Süreçlerinin Yürütülmesi
-       Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
-       Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
-       Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
-       Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
-       Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
-       Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
-       Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
-       Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
-       Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
-       Talep / Şikayetlerin Takibi
-       Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
-       Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
-       Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi  

 

 

İletişim
  -          Adres,
-          Cep Telefon No,
-          E-posta Adresi vb.  

 

 

  - Kanunlarda açıkça öngörülmesi (KVKK m. 5 f. 2 a bendi)
  - Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (KVKK m. 5 f. 2 c bendi)
  - Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (KVKK m. 5 f. 2 ç bendi)
  - Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (KVKK m. 5 f. 2 e bendi)
  - İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (KVKK m. 5 f. 2 f bendi)    

 

 

-       Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
-       Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
-       Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
-       Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
-       Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
-       Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
-       İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
-       İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
-       İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi
-       Mal / Hizmet Satın Alim Süreçlerinin Yürütülmesi
-       Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
-       Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
-       Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
-       Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
-       Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
-       Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
-       Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
-       Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
-       Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
-       Talep / Şikayetlerin Takibi
-       Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
-       Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
-       Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
-       Diğer -  Çağrı Merkezi ve Dijital Kanallar Aracılığı ile Randevu Bilgilendirilmesi  

 

 

Hukuki İşlem
  -          Tarih,
-          Onam Durumu, Taahhüt vb.  

 

 

  - Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (KVKK m. 5 f. 2 c bendi)
 

 

 

-       Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
-       Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
-       İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
-       Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
-       Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
-       Talep / Şikayetlerin Takibi
-       Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
-       Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

 

 

Müşteri İşlem
  -          Randevu No,
-          Müşteri No,
-          Şikayet/Talep İşlem No vb.

 

 

  - Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (KVKK m. 5 f. 2 c bendi)
 

 

 

-       Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
-       Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
-       İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
-       Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
-       Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
-       Talep / Şikayetlerin Takibi
-       Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
-       Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
-       Diğer -  Çağrı Merkezi ve Dijital Kanallar Aracılığı ile Randevu Bilgilendirilmesi  

 

 

Fiziksel Mekân Güvenliği
  -          Kamera Görüntü Kaydı,
-          Giriş- Çıkış Kaydı vb.

 

 

- Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (KVKK m. 5 f. 2 e bendi)
  - İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (KVKK m. 5 f. 2 f bendi)

 

 

-       Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
-       Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
-       Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
-       Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini
-       Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
-       Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
-       Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

 

 

İşlem Güvenliği
  -          İşlem No,
-          IP Adres No vb.

 

 

  - Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (KVKK m. 5 f. 2 c bendi)
 

 

 

-       Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
-       Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
-       Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
-       Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
-       Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
-       İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
-       Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
-       Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi  

 

 

Risk Yönetimi
   

 

 

- Kanunlarda açıkça öngörülmesi (KVKK m. 5 f. 2 a bendi)
  - Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (KVKK m. 5 f. 2 c bendi)
  - Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (KVKK m. 5 f. 2 ç bendi)
 

 

 

-       Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
-       Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
-       Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
-       Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
-       İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
-       Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
-       Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
-       Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi  

 

 

Finans
  -          Fatura Bilgisi,
-          Banka Hesap Bilgisi,
-          IBAN No,
-          Kredi Kart No,
-          Ödeme Bilgisi,
-          Dekont vb.

 

 

- Kanunlarda açıkça öngörülmesi (KVKK m. 5 f. 2 a bendi)
  - Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (KVKK m. 5 f. 2 c bendi)
  - Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (KVKK m. 5 f. 2 ç bendi)
  - Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (KVKK m. 5 f. 2 e bendi)
 

 

 

-       Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
-       Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
-       Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
-       İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
-       Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
-       Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
-       Ücret Politikasının Yürütülmesi
-       Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi
-       Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi  

 

 

Görsel ve İşitsel Kayıtlar   -          Çağrı Merkezi Ses Kaydı vb.
 

 

 

  - Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (KVKK m. 5 f. 2 e bendi)
 

 

 

-       Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
-       Talep / Şikayetlerin Takibi
-       Diğer -  Çağrı Merkezi ve Dijital Kanallar Aracılığı ile Randevu Bilgilendirilmesi

 

 

• c) KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI: Kişisel verileriniz, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aşağıda yer verilen üçüncü taraflara ve belirtilen amaçlarla aktarılabilecektir.

 

 

Üçüncü Taraf

 

 

Aktarım Amacı

 

 

Gerçek veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri  

 

 

- Kanunlarda açıkça öngörülmesi (KVKK m. 5 f. 2 a bendi) - Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (KVKK m. 5 f. 2 c bendi) - Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (KVKK m. 5 f. 2 ç bendi) - Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (KVKK m. 5 f. 2 e bendi)

 

 

İş Ortağı, İştirakler, Bağlı Ortaklıklar, Topluluk Şirketleri ve Tedarikçiler

 

 

- Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (KVKK m. 5 f. 2 c bendi) - Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (KVKK m. 5 f. 2 ç bendi) - Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (KVKK m. 5 f. 2 e bendi) - İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (KVKK m. 5 f. 2 f bendi)

 

 

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

 

 

- Kanunlarda açıkça öngörülmesi (KVKK m. 5 f. 2 a bendi) - Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (KVKK m. 5 f. 2 c bendi) - Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (KVKK m. 5 f. 2 ç bendi) - Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (KVKK m. 5 f. 2 e bendi)

 

 

• d) KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN 6698 SAYILI KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI: Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirket’e iletmeniz durumunda ŞİRKET talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Verilecek cevapta on sayfaya kadar ücret alınmayacaktır. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınacaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ŞİRKET tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçmeyecektir.


Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

• Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

  Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'in 5. maddesi uyarınca, Türkçe olarak; veri sorumlusu sıfatıyla Şirketimizin Bahçelievler Mah. Ömür Sk. No:7 Merter/ İstanbul adresine kimliğinizi tevsik edici bilgi ve belgeler ile yazılı olarak,  [email protected]  adresine kayıtlı elektronik posta (KEP) ile, [email protected] adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ile veya ilgili kişi tarafından Şirket sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.   UV SANAL’ın kişisel verilerinizin hukuka aykırı paylaşımının önlenmesi amacıyla kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır. Başvurunuzda;

• Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,

• Türkiye Cumhuriyeti “daşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,

• Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,

• Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,

• Talep konunuzun,

bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.    

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR